PATIKIMAS VERTIMŲ BIURAS VILNIUJE

Reikavimai dokumentams:

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille)  šie oficialūs dokumentai :

 

išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;

administraciniai dokumentai;

notariniai aktai;

fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;

notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

 

Dokumentai turi būti tvarkingi, įskaitomi. Jeigu dokumentą sudaro keli lapai, jie turi būti susiūti arba turi būti pareigūno parašas kiekviename lape.

 

Lietuvos Respublikoje pažyma (Apostille) tvirtinami tik Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai. Pažyma (Apostille) netvirtinami diplomatų ir konsulinių pareigūnų išduoti dokumentai ir tiesiogiai su prekybos arba muitinės operacijomis susiję administraciniai dokumentai.

 

Kiekvienas dokumentas tvirtinamas atskirai (pvz. brandos atestatas ir jo priedas yra 2 dokumentai).

 

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos  (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais dokumentais.

 

NB! Pažyma (Apostille) patvirtina dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumą, tačiau negarantuoja dokumento turinio tikrumo.